Bulut Bilişim Nedir ve Bulut Bilişim Mimarisi Nedir Avantaj Dezavantajları

0
208

Bulut Bilişim Nedir ve Bulut Bilişim Mimarisi Nedir Avantaj Dezavantajları

Bulut Bilişim Nedir ve Bulut Bilişim Mimarisi Nedir Avantaj Dezavantajları
 • Bulut bilişim, bilgiye her yerden ve her an erişebilme kolaylığı ile internet üzerinden sunulan çok yönlü ve hızlı gelişen servis araçlarından biridir.
 •  Ancak bu yeni teknoloji servisi birçok faydasının yanı sıra; göz ardı edilmesi halinde büyük kayıplara neden olabilecek riskleri de içermektedir. Çalışma genelinde, küresel çapta yoğun olarak tartışılmakta olan “Bulut üzerinde bulunan bilgilerin sahibi kim? Kişisel verilerin korunmasından kim sorumlu? Kayıp ve zararların telafi edilmesi mümkün mü?”

Dağıtık Sistemler 

 • Dağıtık sistem, birden fazla bilgisayar ve/veya sunucunun birbirleri arasında iletişim kurması ve birbirleri ile replika şekilde bir ağ bütünü olarak çalışmasına denir.
 • Dağıtık sistem, bir ağ üzerine kuruludur. Yazılımla, ağdaki bileşenler arası uyumluluk ve kullanıcı açısından saydamlık sağlanır. Dolayısıyla, dağıtık sistemin diğer ağlardan farkı donanım değil, yazılım katmanından işletim sisteminden kaynaklanmaktadır.
 • Bu büyük ağ da bulunan donanımlar kullanıcıya tek bir bilgisayar gibi davranır ve en iyi performansı sağlamayı amaçlar.
 • Dağıtık sistemlerin önemli bir amacı ise, kaynakları paylaşmaya duyulan gerekliliktir. Bu kaynaklar donanımsal bileşenler (hdd, yazıcı) olabileceği gibi, dosyalar, veri tabanı, gibi servislerdir.
 1. İzole değildir.
 2. Cloud un temelini oluşturur
 3. Senkron ve replike’dir
 4. Yedekli çalışır

* Juniper switch  saniyede 1 tb veriyi anahtarlayabilir. Portlar arası veriyi çok hızlı dağıtır.

 •  Bulut bilişim, bilgiye her yerden ve her an erişebilme kolaylığı ile internet üzerinden sunulan çok yönlü ve hızlı gelişen servis araçlarından biridir.
 •   Ancak bu yeni teknoloji servisi birçok faydasının yanı sıra; göz ardı edilmesi halinde büyük kayıplara neden olabilecek riskleri de içermektedir. Çalışma genelinde, küresel çapta yoğun olarak tartışılmakta olan “Bulut üzerinde bulunan bilgilerin sahibi kim? Kişisel verilerin korunmasından kim sorumlu? Kayıp ve zararların telafi edilmesi mümkün mü?”

Dağıtık Sistemlerin Avantajları

 • Maliyet
 • Fiyat
 • Performans
 • Ölçeklenebilirlik
 • Güvenilirlik

Dağıtık Sistemlerin Dez Avantajları

 • Güvenilirlik
 • Sisteme Yeni bir bilgisayar eklenmesi
 • Yazılımsal Karmaşıklık
 • Şeffaflık (Erişim, Lokasyon,Göç Taşıma,Replikasyon,Hata sorun giderme,paylaşımın gizlenmesi)

Bulut Bilişim Hizmet Modelleri ve Kullanım Biçimleri

 •  Kullanım biçimine göre bulut bilişim dört sınıfta toplanmaktadır

Bunlar;

Genel Bulut (Public Cloud) İnternet üzerinden web ara yüzü aracılığıyla genel kullanıma sunulan hizmetlerdir. (Google Apps, Amazon, Windows Azure)

Özel Bulut (Private Cloud) Belirli bir kurum ya da kuruluşa sunulan bulut hizmetidir. Bulut hizmet sağlayıcı, kurumun kendisi olabileceği gibi, üçüncü bir bulut hizmet sağlayıcı da olabilir. Kurum dışından tüm erişim yolları kapatılarak sadece kurum içi hizmet verilir.

Melez Bulut (Hybrid Cloud) Genel ve özel bulut hizmetlerinin birlikte kullanıma sunulmasıdır. Bir kurumun verileri özel bulut içinde yer alırken, bazı servisleri genel bulut üzerinden halkın kullanımına açılabilir. Melez bulut henüz yaygın olarak kullanılan bir kullanım biçimi değildir. (IBM, Juniper)

Topluluk Bulutu (Community Cloud) Belirli bir topluluk ya da gruba sunulan bulut hizmetidir. Topluluğu oluşturan unsurlar, ortak çalışma alanında bulunan kurumlar da olabilir.

özel bulut mimarisi
hibrit bulut mimarisi,

Hizmetler

Bulut Hizmetleri

Servis Olarak Yazılım (SaaS – Software as a Service)

Servis olarak Yazılım (Software as a Service (SaaS)), kullanıcıların herhangi bir kurulum yapmadan internete bağlı herhangi bir platform üzerinden uygulamalara erişerek yararlandığı servis hizmetidir. Hizmetten faydalanan kullanıcılar ağ, sunucu, işletim sistemi ve depolama aygıtları gibi bileşenler üzerinden herhangi bir yönetme veya denetleme hakkına sahip değildirler. Bu hizmet kullanıcısına faydalandığı uygulama üzerinde web tarayıcı arayüzü üzerinde tanımlanan izinlerle sınırlı olmak şartıyla ayarlamalar ve değişiklikler yapabilir. Google Mail, Hotmail veya Yahoo Mail gibi web tabanlı e-mail hizmetleri en popüler ve bilindik SaaS servisleridir

Servis Olarak Platform (PaaS – Platform as a Service)

Bu servis sağlayıcı, kullanıcısına online olarak kendi yazılım ve uygulamalarını geliştirme, test ve dağıtım hizmeti ile birlikte sadece bu yazılımların barındırılması için gerekli çevre birimlerini üzerinde kontrol ile yönetim imkânı sunar. PaaS hizmetine örnek olarak Google AppEngine ve Microsoft Azure platformları verilebilir

Servis Olarak Altyapı (IaaSInfrastructure as a Service)

Bu servis modelinde kullanıcı, ihtiyacı olan işlemci, depolama alanı, ağ kaynağı ve diğer ana bilgisayar bileşenlerine erişerek bunlar üzerinde istediği işletim sistemini kurması ve uygulamalar geliştirip çalıştırabilmesi imkânına erişir. Bu servisten faydalanan müşterinin bulut altyapısı üzerinde yine tam bir yönetim ve kontrole sahip değildir. Fakat müşteriler, istediği işletim sistemi üzerinden tam bir hâkimiyet ile kontrole sahip olmakta ve firewall gibi ağ bileşenlerini yönetebilmektedirler.

Bulut Bilişimin Sağladığı Teknik Faydalar

 • Donanım ve Yazılım Maliyetinin Azalması
 • Uzaktan Erişim Kolaylığı Sağlaması
 • Depolama Kapasite Sınırlamalarının Ortadan Kalkması

Bulut Bilişim Sorunları

 • Uygulamaların Yavaş Çalışması ve Düşük Hızlarda Servis Sorunları
 • Uzaktan Erişim ve Güvenlik Sorunları
 • Verilerin Nerede Olduğunu Bilmeme Sorunu
 • Hizmet Alınan Firmaların Güvenilirliği, Yeterliliği ve Denetlenmesi Sorunları
 • Hizmet Sağlayıcıların Bilgi Güvenliği, Veri Bütünlüğü ve Erişim Denetimi ile İlgili Taahhütte Bulunamamaları
 • Hizmet Sağlayıcıların Kesintisiz Hizmet Garantisi Verememeleri
 • İçeriğin Kullanımı ve Mülkiyet Hakkı ile İlgili Belirsizlikler
 • Bulut Alanlarının Saldırıların Hedefi Haline Gelmesi

Sunumun Tam içeriği için tıklayınız 

CEVAP VER

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.