Alter Table Komutu Nedir Alter Table Komutu Kullanımı

0
1488

Alter Table Komutu Nedir Alter Table Komutu Kullanımı

Alter Table Komutu Nedir ,Alter Table Komutu Kullanımı,alter table ile neler yaparız,alter table kolon ekleme,alter table kolon silme,alter table kolon adı değiştirme,alter table kolon veri tipi düzenleme
Alter Table Komutu Nedir ,Alter Table Komutu Kullanımı,alter table ile neler yaparız,alter table kolon ekleme,alter table kolon silme,alter table kolon adı değiştirme,alter table kolon veri tipi düzenleme

ALTER TABLE komut ile var olan bir tabloya alan ekleyebilir, alan silebilir, var olan alanların türünü ve adlarını düzenleyebilir.

Tabloya Alan Ekleme:

Var olan bir tabloya alan eklemek için kullanacağımız ALTER TABLE komutu aşağıdaki gibidir.

ALTER TABLE tablo_adi ADD alan_adi alan_turu;

Örneğin Uyeler tablosuna, Yer adında, 50 karakter uzunluğunda bir metin alanı ekleyelim.

ALTER TABLE Uyeler ADD Yer VARCHAR(50);

Bir komutla birden fazla alan ekleme:

Tabloya birden fazla alan eklemek için kullanacağımız kod:

ALTER TABLE tablo_adi ADD (alan1 alan_turu, alan2 alan_turu, … alan10 alanturu);

Örnek:

ALTER TABLE Uyeler ADD (Yer VARCHAR(50), Yas INT, Uye_ID Counter, Kayit_Tarihi DATETIME, Profil MEMO);

Bu kod, Uyeler tablosuna şu alanları ekler:
Yer (Metin(50))
Yas (Sayı)
Uye_ID (Otomatik Sayı)
Kayit_Tarihi (Tarih/Saat)
Profil (Not)

Tablodaki Alanları Düzenleme

Tablodaki varolan alanları düzenlemek için kullanacağımız ALTER TABLE komutu aşağıdaki gibidir.

ALTER TABLE tablo_adi MODIFY alan_adi alan_turu;

Örneğin, Uyeler tablosunda, uzunluğu 50 karakter olan Yer alanını 100 karaktere çıkaralım.

ALTER TABLE Uyeler MODIFY Yer VARCHAR(100);

Alan Silme

Tablodaki varolan bir alanı silmek için kullanacağımız ALTER TABLE komutu aşağıdaki gibidir.

ALTER TABLE tablo_adi DROP COLUMN alan_adi;

 

CEVAP VER

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.