Asp.net Dropdownlist Kullanımı

0
445

Asp.net Dropdownlist Kullanımı

DropDownList genellikle birçok seçim arasından tek bir seçimi seçmeye yarayan açılır liste kutusudur. C# Da bunun karşılığı ComboBox’tur. C# dan sonra Asp.Net‘e başlamış biri olarak ve AutoPostBack kavramını bilmediğim zamanlarda birazcık uğraşmıştım DropDownList ile. Elemanı seçiyorum DropDownList’ten fakat bir türlü göstermiyor. Sonunda Sebebinin AutoPostBack olduğunu öğrendim. Yeni başlayan arkadaşların da takıldığı nokta bence burasıdır.

AutoPostBack : İsteğimiz sunucuya gönderilir ve sonucu bize cevabı geri gönderir. Yani bir nevi sayfayı yenileme işlemidir. Seçim yapılınca işlem yapması için bu özelliği enable yapıyoruz. seçim işlemi olunca çalışması için . yoksa enable olmasına gerek yok.

Şimdi çok basit bir tane uygulama yapalım, DropDwonList ‘ ten seçtiğimiz elemanı Web sayfasında yazdıracağız. Hemen başlayalım  ;

1) İlk olarak formumuza sadece bir adet DropDownList ekliyoruz ve DropDownList’in üzerine tıklayarak SelectedIndexChanged özelliğine gidiyoruz ve Kodlarımızı yazmaya başlıyoruz;

Response.Write(DropDownList1.SelectedItem); // DropDownList içerisinde seçtiğimiz elemanı ekrana yazdırıyoruz.

2)  DropDownList’e eleman doldurma.

protected void btnkaydet_Click(object sender, EventArgs e)
   {
     try
     { 
       SqlCommand cmd = new SqlCommand("birim_listele", con); //birim listele adlı sp yi çağırıyoruz ve commandın 2.parametresinede connection nesnemizi ekliyoruz.
       cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; //commandın tipini sp olarak tanımlıyoruz
    
       SqlDataAdapter mySqlDataAdapter = new SqlDataAdapter(cmd); //Cmd yi dataadapter'a parametre olarak veriyoruz
       DataSet myDataSet = new DataSet();//veriler için dataset nesnesi oluşturuyoruz
       mySqlDataAdapter.Fill(myDataSet); //sqladapterdeki verileri dataset nesnemize tablomuza doluduruyoruz.
       DropDownList1.DataSource = myDataSet; //dropdownnlistin datasource parametresine dataseti veriyoruz.
       DropDownList1.DataTextField = "Bolum"; //dropdownlist te gösterilecek datasetteki kolonun adını veriyoruz.
       DropDownList1.DataValueField = "ID";//dropdownlist te arkada tutulacak seçilince alacağımız ,datasetteki kolonun adını veriyoruz.
       DropDownList1.DataBind(); //dr liste dolduruyoruz.


     }
     catch (Exception ex)
     {
       Response.Write("Hata oluştu.");
     }
	 }

CEVAP VER

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.