Bilgisayar Mühendisliği İşletim Sistemleri Ders Notları

0
4060

işletim sistemleri nedir,işletim sistemleri ders notları,bilgisayar Mühendisliği ders notları,bilgisayar mühendisliği işletim sistemleri ders notları

İşletim Sistemi Nedir ?

Bilgisayar Mühendisliği İşletim Sistemleri Ders Notları  ; Bilindiği gibi bilgisayar sistemleri donanım ve yazılım olarak adlandırılan iki temel birleşenden oluşur. Gözle görülür, elle tutulur yarı iletken yongalar, bunları taşıyan kartlar, görüntü ekranları gibi elektronik kökenli birimler ile disk, disket, manyetik şerit sürücüleri, tuş takımı ve yazıcılar gibi elektromekanik nitelikli ögeler bilgisayar donanımı olarak adlandırılırlar. Donanım ögelerinin anlamlı birlikteliğiyle ortaya çıkan bilgisayar sisteminin hizmet üretebilmesi programlanarak işe koşulmasıyla sağlanır. Bilgisayar donanımlarını, hizmet üretme yönünde denetleyen programlar, daha genel bir bağlamda yazılım diye adlandırılırlar. Sorunların çözümünde bilgisayardan yararlanabilmek için, çözümlere ilişkin
algoritmaları, bilgisayar sistemi üzerinde programlamak gerekir. Bu yolla oluşturulan bilgisayar programları, eldeki verileri, algoritmanın belirlediği yolla işleyerek sonuç üretirler. Verilerin işlem öncesi bilgisayar sistemine girilmesi, elde edilen sonuçların da kullanıcıya döndürülmesi, görüntülenmesi gerekir. Bu bağlamda programlar, sorunun çözümüne özgü ve verilerin giriş / çıkış işlemlerine özgü olmak üzere iki kesimden oluşuyormuş gibi düşünülebilir. Sorununun çözümüne özgü kesimde, örneğin, çözümün gerektirdiği kimi hesaplamalar, arama, sıralama gibi işlemler yerine getirilirken
giriş / çıkış işlemleri kesiminde; verilerin, klavye, disk gibi birimlerden, fiziksel olarak okunması, yazıcılardan döküm alınması gibi işlemler gerçekleştirilir. Ortalama alma amacıyla geliştirilen bir programda, ortalamaya giren değerlerin toplanması, toplamın öge sayısına bölünmesi işlemleri sorunun çözümüne özgü işlemlerdir. Ortalamaya giren
değerlerin klavyeden okunması, elde edilen sonuçların ekran, yazıcı gibi birimlerden görüntülenmesi ise giriş / çıkış işlemlerini oluşturur. Verilerin diskten okunması, ekranda görüntülenmesi, yazıcıdan dökülmesi gibi giriş / çıkış işlemleri, üst düzeyprogramlama dilleriyle, birkaç komutla yerine getirilen işlemler olarak algılanır. Ancak  derleme sonucunda elde edilen amaç programlar içinde, bu işlemlere ilişkin kesimler de önemli bir yer tutar.Programlar içinde sorunların çözümüne ilişkin kesimler sorundan soruna farklılıklar gösterir. Giriş / çıkış işlemleriyle ilgili kesimler ise, donanımın fiziksel özelliklerine bağımlı ve bir bilgisayar sistemi için hep aynıdır. Örneğin, silindir, kafa ve sektör numaraları bilinen bir disk öbeğinin sürücüden okunması, tüm uygulama programlarınca, hep aynı biçimde yerine getirilmesi gereken bir işlemdir. Bu durumda programların, giriş / çıkış işlemlerine özgü kesimlerinin, aynı donanım üzerinde işletilen  tüm programlar tarafından ortaklaşa kullanılabileceği söylenir. Ortaklaşa kullanılabilen bu kesimleri hazır yordamlar biçiminde, bilgisayar donanımlarıyla birlikte sağlamak, kullanıcıları bunların gerçekleştirim yükümlülüğünden kurtarır. Donanıma özgü
karmaşık ayrıntıların bilinme zorunluluğu da, böylece ortadan kalkar. Bilgisayar sisteminin kullanımı, bu sistemden hizmet alan kullanıcılara daha yalın bir görünüm ve hazır işlevler çerçevesinde sunulabilir. Bu yolla program geliştirme süreçleri kısaltılarak kullanım kolaylığı sağlanır. İşletim sistemleri, donanım birleşenlerinin sürülmesine dönük yordamları hazır işlevler olarak içerirler. Bu yolla kullanıcılara, bilgisayar sistemine dönük yalın bir görünüm ve kolay bir kullanım ortamı sunmayı amaçlarlar. Kullanım kolaylığı işletim sistemlerinin temel amaçlarından birini oluşturur. Salt bu amaç gözetilerek bir tanım vermek gerekirse: “İşletim sistemi, bilgisayar donanımı ile kullanıcı programları arasında yer
alarak kullanıcıların bilgisayar sisteminden kolayca yararlanabilmelerini sağlayan hizmet yazılımı” olarak tanımlanır.
Ana işlem birimi, ana bellek, giriş/çıkış birimleri gibi, bir bilgisayar sistemini oluşturan donanım birleşenleri, kullanıcı programlarının işletilmesinde yararlanılan kaynaklar olarak da düşünülebilir. Bu bağlamda işletim sistemi, kaynak sözcüğünü de içerecek biçimde: “Kullanıcıların, bilgisayar sistem kaynaklarından kolayca yararlanabilmelerine
olanak sağlayan hizmet yazılımı” olarak da tanımlanabilir.
Ders Notuna ulaşmak için Tıklayınız. (2)

 

CEVAP VER

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.