c# Asp.net Mail gönderme Fonksyionu Kodu

0
1298

c# Asp.net Mail gönderme Fonksyionu Kodu

c# Asp.net Mail gönderme Fonksyionu Kodu

try
{
id = Request.QueryString["mail"].ToString(); //query string ile mail adresini alırsak örneği ile yazdım.
MailMessage email = new MailMessage();

email.To.Add(id); //querystring ile mail adresini id ile çekiyoruz. siz başka türlüde alabilirsiniz.
email.IsBodyHtml = true; //içerik html olarak diyoruz.
email.From = new MailAddress("Sizin mail gidecek mail adresi");
email.Subject = "Mail Konusu";
email.Body = TextBox1.Text; // Mesajın içeriği
SmtpClient smtp = new SmtpClient(); //mail göndermek için smtp nesnesi oluşturuyoruz.
smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("Mail adresi", "Şifresi"); //Burada mail adresine giriş yapmak için mail adresi ve şifreyi yazıyoruz.
smtp.Port = 587; // mail göndermek için portu yazıyoruz.
smtp.Host = "smtp.office365.com"; // mail adresinin hostunu sunucuyu yazıyoruz. Normal domain için ör: mail.mesutpek.com şeklinde yazılabilir
smtp.EnableSsl = true; // mail sunucumuzun ssl desteği varsa onu aktifleştiriyoruz.
smtp.Send(email); //maili gönderiyoruz.

 

ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(this, this.GetType(), "alertMessage", "alert('Mail Gönderildi..')", true);
}
catch (Exception ex)
{
ScriptManager.RegisterClientScriptBlock(this, this.GetType(), "alertMessage", "alert('Mail Gönderilemedi.'" + ex.ToString() + ")", true);
}
}

CEVAP VER

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.