C# Csharp İçerisindeki Matematiksel Fonksiyonların Kullanımı

0
1335

C# Csharp İçerisindeki Matematiksel Fonksiyonların Kullanımı

C# Csharp İçerisindeki Matematiksel Fonksiyonların Kullanımı

C# uygulamalarında operatörler yardımıyla temel matematiksel işlemler gerçekleştirilebilir. Fakat operatörlerle yapabileceğimiz işlemler sınırlıdır, buna bağlı olarak .Net içerisinde matematiksel hesaplamaları yapmamızı sağlayan Math sınıfı tasarlanmıştır.

Math sınıfı static olarak tanımlandığı için yavru değişken oluşturulmadan direk olarak içerisindeki metot ve değerlere erişerek işlemleri gerçekleştirebiliriz.

 • Abs: Bu fonksiyon verilen herhangi bir sayının pozitif değerini döndürür. Diğer bir ifadeyle kendisine parametre olarak verilen sayının, sayı doğrusunda ki 0 noktasına olan uzaklığını gösterir.
int deger1 = -30;
int pozitifDeger = Math.Abs(deger1);
Console.WriteLine("Sonuç:" + pozitifDeger);
 • Ceiling: Kendisine parametre olarak verilen ondalıklı değeri, üsteki sayıya yuvarlayarak döndürür. Girilen sayı “9.3” veya “9.8” olmasının bir önemi yoktur. İki işlemde de sonuç 10 çıkacaktır.
double deger1 = 9.3;
double yuvarla = Math.Ceiling(deger1);
Console.WriteLine("Sonuç:" + yuvarla);
 • Exp: Parametre olarak girilen sayıyı, e sayısının kuvveti olarak hesaplar. e sayısının yaklaşık değeri 2.71’dir ve logaritmik hesaplamalarda sıklıkla kullanılır.
 double sayi = Math.Exp(3);
Console.WriteLine("Sonuç:" + sayi);// Yaklaşık 2.71'nin 3.kuvvetini hesaplar 
 • E: Matematikteki e sayısını ifade eder, yaklaşık değeri 2.71’dir. Bu değer bir sabit olmakla birlikte, metot değildir
 
double sayi = Math.E;
Console.WriteLine("Sonuç:" + sayi);// 2.71828182845905 
 • Floor: Kendisine parametre olarak girilen değeri kendisinden küçük olan tamsayıya yuvarlar. Ceiling kendisinden büyük sayıya yuvarlama işlemi yaparken, Floor kendisinden küçük sayıya yuvarlama yapar.
 
double sayi = 9.8;
double yuvarla = Math.Floor(sayi);
Console.WriteLine("Sonuç:" + yuvarla);
 • Log: Birinci parametrede girilen sayının, ikinci parametrede girilen sayıya göre logaritmasını alır.
 • Max: Kendisine parametre olarak girilen iki değerden büyük olanı döndürür.
 • Min: Kendisine parametre olarak girilen değerden küçük olanı döndürür.
 
double buyuk = Math.Max(2, 3.45);
Console.WriteLine("Maksimum:" + buyuk);
double kucuk = Math.Min(-4.3, 3);
Console.WriteLine("Minimum:" + kucuk);
 • PI: Matematikteki π (pi) sayısını döndürür. Buda e gibi bir sabit olmakla birlikte, metot değildir. PI sayısının yaklaşık değeri 3.14’tür.
 • Pow: Matematikteki üst hesaplama işlemini gerçekleştirir. Birinci parametre taban, ikinci parametre üs olacak şekilde üslü ifadeyi hesaplar.
 double yaricap = 4.6;
double alan = Math.PI * Math.Pow(yaricap, 2);// Alan= pi*r2
Console.WriteLine("Dairenin Alanı:" + alan);
 • Round: Kendisine verilen ondalıklı sayının ondalık hassasiyetini ayarlar. Birinci parametre asıl sayıyı, ikinci parametre kaç basamak ondalık gösterilecekse bunu belirler.
 • 
  double sayi = 4.698678;
  double ayarla = Math.Round(sayi, 3);
  Console.WriteLine("Sonuç:"+ayarla); 
 • Sign: Parametre olarak verilen sayının pozitif, negatif veya sıfır olma durumunu gösterir. Yani sayı pozitif ise “1”, negatif ise “-1”, sıfır ise “0” değerini döndürür.
 • Sqrt: En çok kullanılan matematiksel metotlardan biridir. Kendisine verilen sayının karekökünü hesaplar.
   
  double sayi = 625;
  double kok = Math.Sqrt(sayi);
  Console.WriteLine("Sonuç:"+kok); 
 • Sin-Cos-Tan-Sinh-Cosh-Tanh: Trigonometrik açıların değerlerini hesaplamak için kullanılır.

 

CEVAP VER

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.