KRİPTOSİSTEMLER VE SİMETRİK ŞİFRELEME/DEŞİFRELEME

Kriptosistemler Ve Simetrik Şifreleme/Deşifreleme(Cryptosystems And Symmetric Encryption/Decryption)

Kriptosistemler Ve Simetrik Şifreleme/Deşifreleme(Cryptosystems And Symmetric Encryption/Decryption) Kimlik doğrulama ve şifreleme, verinin emniyetini sağlamaya yarayan birbiriyle bağlantılı iki teknolojidir. Kimlik doğrulama, haberleşmede her iki tarafta...

Veri Madenciliğinde Karar Ağacı Nedir ve Algoritmaları Nelerdir ?

Veri Madenciliğinde Karar Ağacı Nedir ve Algoritmaları Nelerdir ? Temel fikir, giriş verisinin bir kümeleme algoritması yardımıyla tekrar tekrar gruplara bölünmesine dayanır. Grubun tüm elemanları...

ATM Network ve Yapısı Nedir ?

ATM Network ve Yapısı Nedir Eş zamansız aktarım modu (asycnhronous transfer mode) verileri hücreler halinde ve hızlı bir şekilde ileten bir protokoldür. Elektronik ve dijital...

IPv6 Mimarisi ve Özellikleri Nedir

IPv6 Mimarisi ve Özellikleri Nedir Bir IPv6 adresi 128 adet bitten oluşur. IPv 6 adresleri, 16 bitlik 8 kısıma ayrılır. Bu ayrılan bloklar 16’lık...

Bulut Bilişim Nedir ve Bulut Bilişim Mimarisi Nedir Avantaj Dezavantajları

Bulut Bilişim Nedir ve Bulut Bilişim Mimarisi Nedir Avantaj Dezavantajları Bulut bilişim, bilgiye her yerden ve her an erişebilme kolaylığı ile internet üzerinden sunulan...
resim hazırlanıyor

whm panel den hesap ekleme

whm panel den hesap ekleme //www.youtube.com/watch?v=aMntsMZA3UQ whm panel den hesap ekleme,sancaktepe bilişim,sancaktepe web hosting,sancaktepe web tasarım
resim hazırlanıyor

whm panel üzerinden hesap silme kaldırma işlemi

whm panel üzerinden hesap silme kaldırma işlemi //www.youtube.com/watch?v=zQF-AdoqfgM whm panel hesap işlemleri,whm panel üzerinden hesap kaldırma
resim hazırlanıyor

alt alta olan satırları yan yana birleştirmek

//www.youtube.com/watch?v=ZHVYLPWekLk alt alta olan satırları yan yana birleştirmek,notepad++ ile yan yana satırları birleştirmek,alt alta olan metinleri birleştirmek,alt alta olan kelimeleri birleştirmek

Notepad++ ile alt alta olan kelimeleri cümle yapma birleştirme

Notepad++ ile alt alta olan kelimeleri cümle yapma birleştirme Merhaba Arkadaşlar, Size Notepad++ ile alt alta olan kelimeleri cümle yapma birleştirmeyi göstereceğim.  örneğin aşağıdaki kelimeler gibi...

Scala Programlama Dili Nedir Kullanım avantaları Nedir

Scala Programlama Dili Nedir Kullanım avantaları Nedir Scala, hem nesne yönelimli hem de fonksiyonel programlama metodolojilerini içeren bir programlama dilidir.Scala’nın kendi derleyecisi olmasına rağmen Java Byte-Code üretebiliyor...