Güvenlik Araçları Nelerdir ne İşe Yarar

0
4211

Güvenlik Araçları Nelerdir ne İşe Yarar

Varolan  güvenlik  araçları  genelde bilgisayar sistemlerine saldırı amacıyla geliştirilmiştir. Buradaki temel düşünce sistemin açıklarını saldırganlardan önce ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri almaktır.
Bunadan   sonraki   bölümlerde   çeşitli   güvenlik   araçları   tanıtılacak   ve özelliklerinden bahsedilecektir.
NMAP
Nmap (ing. “network mapper”) ağ araştırmasında ve güvenlik denetlemelerinde kullanılan açık kaynak kodlu bir programdır. Geniş ölçekli ağları tarama amacıyla tasarlanmasının yanında tek bir konak üzerinde de verimli bir şekilde çalışabilir.   Alışılmışın   dışında   IP   paketleri   göndererek   ağ   üzerinde   canlı bilgisayarları   gösterir.   Ayrıca   bu   bilgisayarlar   üzerindeki   ağa   sunulan uygulamaları yespit edebilir, hangi işletim sistemi koştuklarını bulabilir, hangi güvenlik   duvarını   kullandıklarını   bulabilir.   Nmap   birçok   işletim   sistemi üzerinde çalışabilir ve GNU GPL lisansıyla dağıtılır.
NESSUS
Nessus güçlü ve güncel bir uzaktan tarama aracıdır. Birçok UNIX türevi üzerinde ve Windows’ta çalışabilme özelliğine sahiptir. Nessus uyumlu ek yazılımları Gtk arayüzü ile çok kullanışlı bir güvenlik aracıdır. 1200’ün üzerinde güvenlik açığını yakalayabilir ve bunlar hakkında çeşitli biçimlerde raporlar sunabilir (HTML, LaTeX, ASCII, vs.). Nessus’un önemli özelliklerinden biri bilinenen   kurallara   bağlı   olmadan   tarama   yapabilmesidir.   Örneğin   1234 numaralı   portta   çalışan  bir   web   sunucusunu   tespit  edebilir   ve  güvenlik taramasından geçirebilir. Bulduğu açıklar için kullanıcıya güvenlik çözümleri önerir.
ETHEREAL
Ethereal   UNIX   ve   Windows   platformları   için   ücretsiz   bir   ağ   protokolü analizcisidir. Canlı bir ağdan veya daha önceden diske kaydedilmiş bir ağ verisi üzerinde çalışarak ağ incelemesi yapar. Kullanıcı interaktif bir şekilde incelenen veri hakkında ayrıntılı bir bilgi alabilir. Bu bilgi tek bir paket için de söz konusudur. Güçlü özellikleri arasında zengin bir süzme diline sahip olması ve TCP otrumunu birleştirerek analiz imkanı sağlaması vardır.
SNORT
Snort IP ağları için gerçek zamanlı trafik analizi yapabilen ve paket kaydedebilen açık kaynak kodlu bir sızma belirleme sistemidir. Protokol analizi, içerik araştırması/eşlemesi   dahil   daha   birçok   inceleme   yaparak   saldırıları   veya yoklamaları (örn. Tampon taşırma, gizli port taraması, CGI saldırıları, SMB
yoklamaları, OS belirleme, vs. ) tespit edebilir. Snort izin verilen veya verilmeyen trafik tanımlanması için esnek bir kural yazma diline ve modüler bir tespit etme motoruna sahiptir. Ayrıca çeşitli alarm mekanizmaları sayesinde herhangi bir saldırı tespitinden sonra kullanıcıyı uyarır.
TCPDUMP
Ağ izleme ve veri inceleme yapmaya olanak veren en eski ve en çok sevilen ağ analiz (dinleme) programıdır. Ağ hareketlerini incelem amacıyla kullanılır. Verilen deyimleri eşleyerek bir ağ arayüzündeki paket bilgilerini gösterebilir. Nmap tcdump’ın altyapısını oluşturan libpcap paket yakalama kkütüphanesini kullanır. Günümüzde tcpdump çok kullanılmamakla beraber ağ incelem için genellikle ethereal kullanılır.
DSNIFF
Dsniff ağ denetlemesi ve içeri sızma testleri yapmaya yarayan bir araçlar takımıdır.   Dsniff,   filesnarf,   mailsnarf,   msgsnarf,   urlsnarf   ve   webspy   gibi programlar içerir ve bu programlar pasif bir şekilde ağı dinleyerek ilgi çeken verinin (şifreler, e­postalar,vs.) yakalanmasını sağlarlar. Arpspoof, dnsspoof, ve macof   normalde   bir   saldırganın   erişemeyeceği   ağ   trafiğine   (2.   katman) ulaşmasını sağlar. Sshmitm ve webmitm araçları da yönlendirilmiş HTTPS ve SSH bağlantıları için araya girme saldırılarında kullanılır.
GFI LANguard
GFI LANguard windows platformları için ücretli bir ağ güvenliği tarama aracıdır. LANguard ağı tarayarak her makine için çeşitli bilgiler sunar. Bu bilgiler makinelerin hangi servis paketlerini kullandığı, eksik güvelik yamaları, herkese açık paylaşımları, açık portları, çalışan serviler ve uygulamalar, zayıf şifreler gibidir. Tarama sonuçları HTML formatında raporlanır ve sorgulanabilir. Web sayfasında deneme sürümü mevcuttur.
ETTERCAP
Ettercap ethernet ağlarında kullanılan terminal tabanlı bir koklama(sniff)/araya girme/kaydetme aracıdır. Aktif ve pasif olarak şifreli olanlar dahil birçok protokolü izleyebilir ve araya girebilir. Kurulmuş bir bağlantıya veri enjeksiyonu yapma ve hızlı bir  şekilde süzme yapma özellikleri  vardır.  Uyumlu ek yazılımları vardır. Anahtarlamalı ağda olduğunu anlayabilir ve işletim sistemi izlerini kullanarak ağ geometrisini çıkarabilir.
JOHN THE RIPPER
John the Ripper çok güçlü bir şifre kırma aracıdır. Hızlı bir şekilde çalışma ve birden çok platform için şifre özü kırma özelliklerine sahiptir. UNIX’in neredeyse her versiyonu dahil DOS, Windows, BeOS ve OpenVMS’te çalışabilir. Sürekli güncellenen şifre kırmada yeralan şifre dosyaları web sitesinden alınabilir.
TRIPWIRE
Bütünlük kontrolü yapan araçların büyük babası olarak tanımlanan tripwire belirlenen   dosya   ve   dizinlerin   zaman   içinde   bütünlüklerinin   bozulup bozulmadığını araştırır. Düzenli bir şekilde sistem dosyalarını kontrol ederek herhangi bir değişiklik halinde sistem yöneticisini uyarır. Linux için ücretsiz bir versiyonu olmakla birlikte diğer platformlar için ücretli bir yazılımdır.