Ki‐Kare Testi Nedir

0
4190

Ki‐Kare Testi Nedir

ؙ  Parametrik  hipotez  testleri  aralık  ve  oran  (metrik)  ölçekli  değişkenlere uygulanabilmekte ve anakütle dağılımları hakkında varsayımlara dayanmaktadır. Ayrıca bu testlerin  uygulanabilmesi  için  örneklem  hacimlerinin   yeteri  kadar  büyük  (n≥30  veya n≥100)   olması   zorunludur.   Bu   koşullar   parametrik   hipotez   testlerinin   kullanımını sınırlandırmaktadır.

ؙ  Parametrik  hipotez  testlerine  alternatif  olarak  geliştirilen  parametrik  olmayan  hipotez testleri anakütle dağılımları hakkında belirli bir varsayım yoktur. Ayrıca bu testler, küçük örnek hacimlerinde de uygulanabilmektedir. ™  Parametrik olmayan çok sayıda hipotez testi bulunmaktadır. Bu testlerden en önemli ve en yaygın kullanılanı ki‐kare testidir.

ؙSayımla belirtilen verilerde, gözlenen frekanslarla beklenen frekanslar arasındaki farkın analizine dayanan bir testler grubudur.

ØNitel Değişkenlere Uygulanan  üç farklı ki‐kare testi vardır. Bunlar;

* ki‐kare bağımsızlık,

*ki‐kare uygunluk,

*ki‐kare homojenlik testleridir.

ؙ  İki ya da daha  çok sınıflı nitel değişkenler arasındaki ilişki, ki‐kare  bağımsızlık  testi ile araştırılmaktadır.

ؙ  Örnekleme veya tamsayım ile elde edilen bir veri kümesinin belirli bir kuramsal dağılıma uygunluğu ki‐kare uygunluk testi ile araştırılır.

ؙ  İki ya da daha çok sayıda örneğin aynı anakütleden gelip gelmediği ki‐kare homojenlik testi ile araştırılır.

CEVAP VER

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.