MVC Nedir ve ASP.NET MVC Proje Oluşturma Resimli Anlatım

0
2087

MVC Nedir ve ASP.NET MVC Proje Oluşturma Resimli Anlatım

Bu yazımda size mvc nedir ve proje oluşturmayı anlatacağım. Mvc nin wikipedia’daki tanımı üzerinden gidelim. İlk mvc nedir ile başlayalım.

Wikipedia MVC’nin Tanımı:Model-View-Controller (MVC), yazılım mühendisliğinde kullanılan bir “mimari desen”dir. Kullanıcıya yüklü miktarda verinin sunulduğu karmaşık uygulamalarda veri ve gösterimin soyutlanması esasına dayanır. Böylece veriler (İng. model) ve kullanıcı arayüzü (İng. view), birbirini etkilemeden controller adı verilen ara bileşenle veri gösterimi ve kullanıcı etkileşiminden veri erişimi ve iş mantığını çıkarma suretiyle çözümlenmektedir.”   Basitçe tanımı böyledir. Birde diğer tanıma bakalım. Burada biraz daha bilgi verilebilir.

MVC: ASP.Net mvc, asp.net ile mvc paternini uygulamayı sağlayan bir idiomatik tasarımdır.  İlk versiyonu 2009 yılında yayınlanan mvc 1  framework  şuan mvc 5 ve mvc 6 sürümleri ile devam etmektedir. MVC Model View Controller kelimelerinin baş harfleri ile gelmektedir. Bir MVC projesinde kullanıcı, tarayıcı üzerinden (View) sayfaya istek yaptığında bu istek Controller’a iletilir. Controller isteği gerçekleştirmek üzere model ve bağlantılı bileşenleri ile gerekli sınıf ve metotları çağırır. Elde ettiği sonuçları View’e göndererek sayfanın görüntülenmesini sağlar.

1-Model: Kabaca uygulamanın üzerinde çalıştığı verileri ifade eder. Modeller bazen iş katmanının (Business logic) bizzat kendisiyken bazende iş katmanıyla etkileşen farklı nesneler şeklinde olabilir.

2-View: Proje tamamlandığında kullanıcının gördüğü arayüzdür. Bu bir web sayfası, masaüstü uygulaması arayüzü veya mobil bir tasarım olabilir. Projenin yapısına göre bu tasarım farklı şekillerde oluşturulabilir.

3-Controller: Projedeki tüm işlemlerin (veritabanı işlemleri, hesaplamalar, veri aktarımı v.b) yapıldığı kontrol bölümüdür. Controller ayrıca model ve view arasındaki veri akışını da kontrol eder.

MVC paternin temel felsefesi;uygulamanın üstünde çalıştığı verilerle (model), kullanıcıların etkileşim kurduğu (view) birbirinden soyutlamak ve view ile iletişimi (viewdan modele doğru tek yönlü olacak şekilde) yönetmesidir.

MVC PROJE OLUŞTURMA

  1. Visual Studio daki menüden File –> New –>Project e tıklıyoruz.
  2. Web–>Asp.net Web Application –> uygulamaya isim verdikten sonra Ok.
  3. emty –> mvc –> Ok. 

Bu adımlardan sonra boş projemizi oluşturuyoruz ve aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü geliyor.  Solution Explorer bölümünde projemize ait controller models views ve diğer projemize ait dosya ve klasörler görünüyor.

Projemize yeni bir controller eklemek için controller klasörüne sağ tıklayıp–> add seçeği içinden controller seçeneğini seçiyoruz.

Daha sonra isim verdikten ekledikten sonra bulunduğumuz controllerin view’ını oluşturacağız. View oluşturmak için daha önce ActionResult da bulunan isim üzerine sağ tıklayıp Add View seçeneğine tıklıyoruz.

Eğer layout page varsa üst resmin alt kısmında bulunan Use a layout page seçeneğini işaretleyip,kullanmak istediğiniz layout page i seçebilirsiniz. Layout page web form da kullanılan masterpage ile aynı işlevi görmektedir. MVC de karşılığı layout page dir.  Eklediğimiz view e ilk projemiz yazdıktan sonra Çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir sayfa çıkacaktır.

Daha sonra hakkımızda adında actionresult ve view ekleyelim çalıştıralım.  View e html olarak rasgele zaytung dan bir metin alıp yazalım görüntüleyelim.

 

Kaynaklar:

Alıntı yaptığım kitap: UML ve Dizayn Paternleri- Aykut TAŞDELEN

Kaynak 1://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET_MVC

Kaynak 2://tr.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller

Kaynak 3 (yazı)://www.zaytung.com/haberdetay.asp?newsid=284034

kaynak 4://www.kodlamamerkezi.com/asp-net/mvc-model-view-controller-nedir/

CEVAP VER

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.