GÜNÜMÜZ TELEKOMUNİKASYON ALTYAPISI ve B-ISDN

GÜNÜMÜZ TELEKOMUNİKASYON ALTYAPISI ve B-ISDN Bugünün telekomunikasyon ağlarının herbiri spesifik hizmetler vermek üzere tasarlanmıştır. Bunun anlamı, herbir telekomunikasyon hizmeti için en az bir ağın olması...

Ubuntu Dns değiştirme nasıl yapılır resimli anlatım

Ubuntu Dns değiştirme nasıl yapılır resimli anlatım Ubuntudan dns değiştirmek için ilk olarak terminali (Türkçe kullanan arkadaşlarda uç birim olarak bulunur.) açıyoruz.Daha sonra terminale aşağıdaki...

ATM NEDİR ve ATM Anahtarlamanın Tarihçesi?

ATM NEDİR ve ATM  Anahtarlamanın Tarihçesi? Her türden veriyi yüksek hızlarda taşıyabilen anahtarlanmış, hücre tabanlı aktarım protokolüdür. ATM her türden network trafiğini (veri, ses video...

CCNA Nedir ve CCNA Eğitim Serisi Çizgi Tagem Farkıyla

CCNA Nedir ve CCNA Eğitim Serisi Çizgi Tagem Farkıyla Cisco Nedir? Dünyadaki internet altyapısında ve kurumsal ağlarda kullanılan  aktif cihazların (router(yönlendirici), switch(anahtar), firewall(güvenlik duvarı), IP telefon ,IDS&...

ATM B-ISDN Transfer Modları

ATM B-ISDN Transfer Modları Transfer Modları Transfer modu, bir telekomunikasyon ağında kullanılan iletim (transmission), çoklama (multiplexing) ve anahtarlama (switching) tekniklerinin toplamına verilen isimdir. Network dünyasında transfer...

ATM’deki Hücre Tipleri VE HÜCRE YAPISI

ATM HÜCRE YAPISI  ATM’de bilgi aktarımı için kullanılan temel birim 53 byte'lık sabit uzunlukta olan ve hücre (cell) olarak adlandırılan özel bir tür pakettir. Hücrelerin...

ATM Anahtarlarının Performansını Etkileyen Faktörler

ATM Anahtarlarının Performansını Etkileyen Faktörler Bağlantı Bloklama (Connection Blocking) Bağlantı bloklama özelliği, anahtardaki bağlantı sayısının ve yükün çok fazla olmasından dolayı giriş portundan gelen bilgilerin...
görsel hazırlanıyor

İNTERNET İŞLEYİŞ MODELLERİ

İNTERNET İŞLEYİŞ MODELLERİ -Bir Web sayfası, içinde sadece HTML kodlarını barındıran bir yapıya sahiptir. Bu web sayfası internette herhangi bir sunucu bilgisayarda muhafaza edilir ve...

Fiberist Projesindeki Eğitimlerden Görüntüler

Fiberist Projesindeki Eğitimlerden Görüntüler Projeninin AMACI Fiber optik alt yapı sektöründe oluşan kalifiye eleman ihtiyacı nın karşılanması, Yeni nesil alt yapı haberleşme sistemlerinde çalışacak elemanların yeterliliklerinin artırılması, Mesleki...

Verilerin 3.kişilerce bilinmesi ve modifikasyonu

Verilerin 3.kişilerce bilinmesi ve modifikasyonu Bu yöntemle ilgili değişik teknikler vardır. bir kaçı network'ü izleyerek ve modifiye edilerek yapılanlardır. Burada A kullanıcısından B kullanıcına gönderilen mesajı...