ATM NEDİR ve ATM Anahtarlamanın Tarihçesi?

ATM NEDİR ve ATM  Anahtarlamanın Tarihçesi? Her türden veriyi yüksek hızlarda taşıyabilen anahtarlanmış, hücre tabanlı aktarım protokolüdür. ATM her türden network trafiğini (veri, ses video...

Frame Relaying Nedir

Frame Relaying Nedir, Frame Relaying, iletim hatlarının güvenilirliği nedeniyle, ağ içinde paket anahtarlamalı sistemlere (X.25) oranla daha az fonksiyone..

Tcp-ip ve Subnetting işlemi

Tcp-ip ve Subnetting işlemi TCP/IP ve DoD Modeli  TCP/IP protokol kümesi Department of Defense (DoD) tarafından geliştirilmiştir. DoD modeli daha önce açıkladığımız OSI modelinin özetlenmiş hali...

ATM B-ISDN Transfer Modları

ATM B-ISDN Transfer Modları Transfer Modları Transfer modu, bir telekomunikasyon ağında kullanılan iletim (transmission), çoklama (multiplexing) ve anahtarlama (switching) tekniklerinin toplamına verilen isimdir. Network dünyasında transfer...

Cell Relaying Fast Packet Switching-ATM Nedir

Cell Relaying Fast Packet Switching-ATM Nedir, Fast Packet Switching (ATM), birçok varyasyonu içeren bir kavramdır. Ancak bunların temel karakteristiği ...

IP adresleme

Adresleme IP adresi herhangi bir bilgisayari gösteren 32 bitlik bir numaradir. TCP/IP protokolüne kullanan bir bilgisayar aginda her bilgisayarin bir IP adresi olmalidir. Elimizde adresleme...

ATM’deki Hücre Tipleri VE HÜCRE YAPISI

ATM HÜCRE YAPISI  ATM’de bilgi aktarımı için kullanılan temel birim 53 byte'lık sabit uzunlukta olan ve hücre (cell) olarak adlandırılan özel bir tür pakettir. Hücrelerin...

ATM’deki Hücre Tipleri Nelerdir

ATM’deki Hücre Tipleri Nelerdir , Unassigned Cells: Trafik olmadığı durumda, ATM tabakası tarafından gönderilen boş paketlerdir. Bantgenişliğini doldurmak ...

Exploit Nedir, Nasıl Kullanılır ?

Exploit Nedir, Nasıl Kullanılır ? İşletim sistemlerin çok kullanıcılı sistemlerde kullanılmaya başlamasıyla birlikte sistemlerde kullanıcıların yetkisi de sözkonusu olmuştur. Kişisel işletim Sistemlerinde (örneğin DOS) sistemi...

ATM Anahtarlarının Performansını Etkileyen Faktörler

ATM Anahtarlarının Performansını Etkileyen Faktörler Bağlantı Bloklama (Connection Blocking) Bağlantı bloklama özelliği, anahtardaki bağlantı sayısının ve yükün çok fazla olmasından dolayı giriş portundan gelen bilgilerin...