Broadband network nedir?

Broadband network nedir? Baseband networklerin tam tersidir. Burada fiziksel kablo, broadband tekniği ile, sanal olarak birçok kanala bölünmüştür. Her kanalın, `frekans bölme modülasyonu' adı verilen...

Paket Anahtarlama Packet Switching Nedir

Paket Anahtarlama  Packet Switching Nedir, Bu transfer modunda kullanıcının bilgileri paketler halinde taşınır. Bu paketlerde kullanıcının bilgisine ek olarak başlık (header) denen ve yönlendirme (routing),...

Baseband network nedir?

Baseband network nedir? Fiziksel medya (yani kablo) üzerinde kominikasyon sağlamak amacıyla, sadece bir tek band kullanılmasına izin veren haberleşme standardıdır. Yani, aynı anda sadece bir...

Frame Relaying Nedir

Frame Relaying Nedir, Frame Relaying, iletim hatlarının güvenilirliği nedeniyle, ağ içinde paket anahtarlamalı sistemlere (X.25) oranla daha az fonksiyone..

CSMA/CD nedir?

CSMA/CD nedir? CSMA/CD protokolü, Ethernet ve 802.3 networkler tarafından kullanılan bir çeşit medya erişim kontrol mekanizmasıdır. Başka bir deyişle, iletişim hattına bilgi paketinin nasıl yerleştirileceğini...

Cell Relaying Fast Packet Switching-ATM Nedir

Cell Relaying Fast Packet Switching-ATM Nedir, Fast Packet Switching (ATM), birçok varyasyonu içeren bir kavramdır. Ancak bunların temel karakteristiği ...

Ağ Topolojileri Nedir ?

Ağ Topolojileri Nedir ? 1. Bus Topolojisi Tüm bilgisayarlar ve diğer ağ gereçleri tek bir fiziksel ortam üzerinde sıralanırlar. · En ucuz ağ teknolojilerinden biridir. · Hatanın yerinin...

ATM’deki Hücre Tipleri Nelerdir

ATM’deki Hücre Tipleri Nelerdir , Unassigned Cells: Trafik olmadığı durumda, ATM tabakası tarafından gönderilen boş paketlerdir. Bantgenişliğini doldurmak ...

Kablolama Ve Bağlantılar Nedir ?

Kablolama Ve Bağlantılar Nedir ? Koaksiyel Kablo · 1950'lerde AT&T Bell Laboratuarları'nda geliştirilmiştir. · Elektriksel sinyalleri, dışarıdan gelen etkilere karşı korur. · Kablo, merkezinde bir iletken ve referans...

PGP Nedir ?

PGP Nedir ? PGP, dijital imza dışında şifreleme, network güvenlik uygulamaları, firewall gibi sunduğu pek çok özelliğin yönetilmesini sağlayan PGPTools, PGPNet, PGPKeys gibi alt programları...