Ön tanımlı kurucu

0
3860

Ön tanımlı kurucu

•Ön tanımlı kurucu , bir sınıf tanımlandığında ,kendi kendine oluşan kurucudur(default constructor).
Ø Program;

Class ToplamaA{

 

İnt m,n,toplam;

 

Public static void main( String [] args ){

 

ToplamaA  tA =new ToplamaA();

 

tA.m=3;

tA.n=5;

tA.toplam=tA.n+tA.m;

 

System.out.println(tA.toplam);  // çıktı : 8 olur

}

}

 

 

Kurucu tanımlanmadığından derleyici kendi kurucuyu yaratmıştır. tA  nesnesinin n adlı değişkeni derken tA referansının işaret ettiği

Nesne içindeki n değişkeni kastedilir. tA.n deyiminin anlamıda budur.referans ile nesne arasındaki . Ya bağlaç diyoruz.