Parçacık Sürü Algoritması ile Yüz Doğrulama Sistemi

0
4082

Parçacık Sürü Algoritması ile Yüz Doğrulama Sistemi

Yüz Tanıma Nedir?

•Fiziksel ve davranışsal özelliklerini göz önüne alarak yürütülen kimlik belirleme çalışmaları olarak tanımlanır.
•Yüz tanımadaki üç temel unsur şöyle tanımlanır:
1.Kişi tanılama: Bir topluluğun içinde bir kişinin kim olduğunu anlamak.
2.Kişi doğrulama: Belirli bir kimlik bilgisiyle başvuran kişinin bilgilerinin doğru olup olmadığını anlamak.
3.Kişi onaylama: Kişinin önceden kayıtlı kişi olup olmadığını, kayıtlı ise bu kaydın güncellenmesini sağlamak.
Kullanım Alanları
  • Kimlik doğrulama
  • Güvenlik erişim kontrolü
  • Akıllı insan–bilgisayar etkileşimi
  • Otomatik görüntü indexleme
  • Otomatik video indexleme

Karşılaşılan Problem ve Önlemler

1.Düşük performans nedenleri;
•Yüksek aydınlatma
•Pozdaki değişiklik
•Yüz ifadesi
2.Alınabilecek Önlemler
•Thermal/Kızıl ötesi sensörler kullanılabilir
•Bu yolla aydınlatma değişikliğinden, verilen pozdan ve yüz ifadesineden daha az etkilenme
•Çözünürlüğü arttırmak
•Farklı algoritmalarla elde edilen resimlerin birleştirmesiyle oluşturulacak sistem yardımı
•İyi bir seviyede aydınlatma
•Dalga boyu (nm)
•Kullanılacak sensörün çalışma aralığı
Kullanılacak Yöntem – 1
•Video protokolleri kullanarak, 2 frame’den (odd ve even) elde edilen ardışık olarak elde edilen resimler kullanılır.
a)Odd Frame: Aydınlatılmış bir ortamda elde edilen yakın kızıl ötesi görüntüdür. Bu görüntü CCD veya CMOS Sensörler yardımıyla alınır.
•CCD : ucuz ve fazla güç harcar
•CMOS : pahalı ve az güç harcar
b)Even Frame: Aydınlatmanın kapatılarak elde ettiğimiz görüntüdür.
Kullanılan Yöntem – 2
Parçacık Sürü Algoritması ile Yüz Doğrulama Sistemi
Kullanılan Yöntem – 3 (Charge-coupled device)
(Charge-coupled device)
•CCD: Bir tabakanın üstüne dizilmiş ışığa duyarlı foto diyotlardan oluşur. Bunlar, düşen ışığı elektrik gerilimine çevirir.
Ne kadar aydınlık olursa ışık hücresinde (fotosel) biriken gerilim de o kadar yüksek olur.
•Bir analog-dijital çevirici (ADC) ve işlemci vasıtası ile resme çevrilir.
Kullanılan Yöntem – 4

 Sonuç resmini 5 aşamada elde ederiz.

1.Bölüm: Kaydedilen görüntünün sensör yardımıyla alınması
2.Bölüm: PSO algoritması ilkeleri ile tanımlamak(Real ve Binary uygulamalar)
3.Bölüm: Doğrulama işlemi için elde edilen 2 görüntünün birleşim şemasının tasarlanması
4.Bölüm: Önerilen sonuç şemalarının analizi ve tanımlanması
5.Bölüm: Üst bölümlerden elde ettiğimiz verilere uygun olarak çizimin gerçekleştirilmesi
Yüz Tanıma Sistemi Blok Diagramı
Yüz Tanıma Sistemi Blok Diagramı
Yüz Tanıma Sistemi Blok Diagramı