Php Array Verilerini Dosyaya Kayıd Etme ve Dosyadan Okuma

0
3864

Php Array Verilerini Dosyaya Kayıd Etme ve Dosyadan Okuma 

Dosyaya kayıt:


$veri_array("veri1","veri2","veri3");
 file_put_contents('dosya.txt', json_encode($veri_array));

Dosyadan okuma:


$veri_array = json_decode(file_get_contents('dosya.txt'), true);