PHP de Mail Adresini Doğrulama

0
3920

PHP de Mail Adresini Doğrulama


if (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}$", $mail))
 die ("<center><font size=2 face=verdana color=306090>Gecersiz Eposta Adresi Girdiniz</font></center>");