Sınıf ve Nesne Nedir

0
4012
Sınıf ve Nesne Nedir
•Bir otomobil fabrikası belli bir modelin üretimine geçmeden önce,otomobilin bütün özelliklerini içeren tasarımı yapar.O tasarım bir otomobil türüdür,Bir Sınıftır.Yapılan tasarıma uygun otomobil üretilmediği sürece o tasarım bir işe yaramaz.Ama fabrikada üretim bandı harekete geçince tasarıma uygun bir çok otomobil üretilir.Üretilen otomobiller sınıfın(tasarım) bir objesidir.Üretilen her otomobil tasarımda belirtilen bütün özelliklere sahiptir.Tasarımdaki  model tek fabrikada üretilebileceği gibi birçok fabrikadada üretilebilir.
•Nesne tabanı dillerde Sınıf ve nesne ilişkiside buna benzer
•Sınıf bir tasarımdır.,nesne ise o tasarıma göre üretilmiş somut bir varlıktır.Tabi burdaki somut  terimi otomobil için olduğu gibi gözle görünen elle dokunan bir cismi ifade etmez.Nesne Tabanlı programlama dilinde bir sınıftan bir nesne yaratılması  demek, ana bellekte o sınıfın bütün öğrencilerine yetecek belirli bir alanın tahsis edilmesi demektir.Sınıfa ait somut bir nesne oluşturulunca ,o nesne,söz konusu sınıfın özelliklerine sahip olur.