SQL Nedir?

1
4007

SQL Nedir?

SQL (Structured Query Language), bir veritabanı dilidir. Program geliştiricileri ve Veritabanı kullanıcıları, bir veritabanına veri eklerken, silerken, güncellerken veya sorgularken bu dili kullanırlar. Hem ANSI hem de ISO standardı olmasına rağmen, çoğu veritabanı programı standart dillere ekleme yaparak bu dili kullanmaktadırlar.

SQL’in kullandığımız bir kaç sorgulama temel komutu vardır. Bunların en basitleri:

SELECT (veri seçerken kullanılır)

DELETE(veri silerken kullanılır)

UPDATE (veri güncellerken kullanılır)

INSERT (veri girerken kullanılır)

 

Örnekler:

 

SELECT * FROM tablo1 ; // tablo1 adlı tablodaki tüm verileri seçer.

SELECT * FROM tablo1 WHERE adi=’Mesut’; // tablo1 tablosundan, adi kısmında Mesut yazan tüm kayıtları getirir.

SELECT * FROM tablo1 WHERE adi LIKE ‘%evrim’; // tablo1 tablosunda, adının baş kısmı ne olursa olsun, sonu evrim olanları listeler.

DELETE FROM tablo1; // tablo1 tablosundaki tüm verileri siler.

DELETE FROM tablo1 WHERE adi=’Mesut’; // Adı alanında Mesut olan tüm kayıtları siler.

UPDATE tablo1 SET adi=’Mesut’; // tablo1 tablosundaki tüm kayıtların adi alanını Mesut ile değiştirir.

UPDATE tablo1 SET adi=’ahmet’ WHERE adi=’Mesut’; // tablo1 tablosundaki adı kısmında Mesut   yazan tüm kayıtları ahmet ile değiştirir.

INSERT INTO tablo1 (adi,soyadi) VALUES (‘Mesut ’,’Gündüz’); // tablo1 tablosuna, Mesut Gündüz satırını ekler ( {‘Mesut’, ‘Gündüz’} )

1 YORUM

Comments are closed.