Etiket: sql de if else

Döngüler if else while goto

Sql Server da Değişkenler ve Döngüler

Sql Server da Değişkenler ve Döngüler, Değişken tanımlarkan 'Declare' etiketini ve değişkenimizin önüne '@' etiketini kullanırız. örneğin : Declare @isim varchar(50); Declare @sayac  int(50); Declare @degisken float(50);   Döngü ise anlam...