URL Yönlendirmesi (html)

0
3899

URL Yönlendirmesi (html)

Eğer belli bir saniye sonra yönlenmesini istiyorsanız (örneğin 10 saniye) header kısmına aşağıdakini ekleyin:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="10;URL=//www.mesutpek.com/">