Veri Tabanı Nedir ve Türleri Nelerdir ?

0
4647

Veri Tabanı Nedir ve Türleri Nelerdir ?

Bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS: DataBase Management System), kitaplıklar uygulamalar ve yardımcı programların birleşmesinden oluşur ve verilerin saklanması ve yönetilmesi ile ilgili konulardaki ayrıntılardan veritabanı yöneticilerini kurtarır. Aynı zamanda, kayıtların güncellenmesi ve kayıtlar üzerinde araştırma yapılması da mümkündür.

Veritabanı yönetim sistemleri zamanla çok daha fazla özellikler kazanmaktadırlar.

►Belirli bir tarzda organize edilmiş bilgi “koleksiyon”udur.

►En az bir tablodan oluşmak zorundadır.

►Veritabanının içindeki tablolar ise veri alanlarından oluşur (data field).

►Kitaplıklar, uygulamalar ve yardımcı programların birleşmesinden oluşur.

►Verilerin saklanması ve yönetilmesi ile ilgili konulardaki ayrıntılardan veritabanı yöneticilerini kurtarır.

►Kayıtların güncellenmesi ve kayıtlar üzerinde araştırma yapılması da mümkündür.

Veritabanı türleri

a.Hiyerarşik Veritabanı

b.İlişkisel Veritabanı (İlişkisel Type)

c.Nesnesel Veritabanı

 

Bu yazıda, günümüzde en yaygın kabul edilen ilişkisel veritabanı modeli anlatılacaktır.