Text İçindeki Fazla Boşlukları Kaldırmak

Text İçindeki Fazla Boşlukları Kaldırmak

Text İçindeki Fazla Boşlukları Kaldırmak $text="Deneme     bosluk yazisi. Test 1     Test2"; function bosluk_kaldir($text) { while (preg_match('/s{2}/', $text)) { $text = preg_replace('/s{2}/', ' ', $text); } return...
görsel hazırlanıyor

Php Class Yapısı

Php Class Yapısı Bu dersimizde Php ile ileri seviye kullanımda işinize yarayacak. daha doğrusu uzmanlık seviyesinde öğrenmek zorunda olacağınız class (sınıf) yapısına giriş yapacağız. Normal koşullarda...
resim hazırlanıyor

PHP De IP Banlamak

PHP De IP Banlamak $ip = $_SERVER; // Banlamak istediğiniz IP'leri IP.txt dosyasının içerisine yazınız $ipArray = preg_replace("#rn?|n#","",file('IP.txt')); foreach ($ipArray as $ipTest) { if (substr_count($ip, $ipTest) !=...
görsel hazırlanıyor

Php de hızlı olmanın 6 yolu

Php de hızlı olmanın 6 yolu 1. Hataları herzaman gizleyin. Herkes hata yapabilir. ama hatalarınızı herkesin görmesi can sıkıcı olur. öncelikle Php sayfasının başında error_reporting(0); yazarsanız basit hatalar gizlenir. Fakat...
görsel hazırlanıyor

PHP de Mail Adresini Doğrulama

PHP de Mail Adresini Doğrulama if (!eregi ("^(|\-|\.)+@((|\-)+\.)+{2,4}$", $mail)) die ("<center><font size=2 face=verdana color=306090>Gecersiz Eposta Adresi Girdiniz</font></center>");
görsel hazırlanıyor

php de Diziler array

Diziler grup halindeki değişkenler olarak tanımlanabilir. Dizi içersinde yüzlerce değişken olabilir. Dizi elemanları index adı verilen sıra numarası ile çağrılır. Sıra numarası 0 (sıfır)...
görsel hazırlanıyor

Php de Sql Injection Koruması

Php de Sql Injection Koruması function antisql($temizle){ if (get_magic_quotes_gpc()) { $temiz = mysql_real_escape_string(stripslashes($temizle)); }else{ $temiz= mysql_real_escape_string($temizle); } return $temiz; }
görsel hazırlanıyor

Formda Zorunlu Alan (php)

Formda Zorunlu Alan (php) if ( ! isset($_POST) && $_POST && $_POST && $_POST) { //zorunlu alanlar doldurulmadıysa forma geri dönülecek header("Location:http://www.example.com/form.php"); } else if(trim($_POST && $_POST && $_POST &&...
görsel hazırlanıyor

Php ile döngüler: For, Do, While

Php ile döngüler: For, Do, While Döngüler tekrar eden işlemleri yapmakta kullanılır. Başlangıçta anlamsız gelebilir ama 100 üyeli bir web sayfanız varsa hepsinin adını tek...
Php Array Verilerini Dosyaya Kayıd Etme ve Dosyadan Okuma

Php Array Verilerini Dosyaya Kayıd Etme ve Dosyadan Okuma

Php Array Verilerini Dosyaya Kayıd Etme ve Dosyadan Okuma  Dosyaya kayıt: $veri_array("veri1","veri2","veri3"); file_put_contents('dosya.txt', json_encode($veri_array)); Dosyadan okuma: $veri_array = json_decode(file_get_contents('dosya.txt'), true);