Doğal Dil İşleme (NLP)(Dil Bilimi,Semantik,Sentaks) Nedir

Doğal Dil İşleme (NLP)(Dil Bilimi,Semantik,Sentaks) Nedir Doğal dil işleme (NLP), yapay zeka metotlarını kullanarak bilgisayar ile doğal dilde iletişimin sağlanmasıdır. Bunun için öncelikle bilgisayarın dilbilgisi...
uzman sistemler nedir-Çıkarım mekanızması

Bilgi Tabanlı Yapay Zeka ve Uzman Sistemler

Bilgi Tabanlı Yapay Zeka ve Uzman Sistemler Bilgi tabanlı yapay zeka sistemi, belli bir uygulama alanına (bilgisayar onarımı gibi) ilişkin pratik çözüm veya yordamlama bilgilerinden (sezgi,...

Parser ve Lexicon Nedir

Parser ve Lexicon Nedir Parser, NLP’in en temel elemanıdır. Parser verilen cümleyi sentaktik olarak analiz ederek, parser ağacı denilen yapıya ayırır. İngilizce cümleler için ortaya...
Yüz Tanıma Sistemi Blok Diagramı

Parçacık Sürü Algoritması ile Yüz Doğrulama Sistemi

Parçacık Sürü Algoritması ile Yüz Doğrulama Sistemi Yüz Tanıma Nedir? •Fiziksel ve davranışsal özelliklerini göz önüne alarak yürütülen kimlik belirleme çalışmaları olarak tanımlanır. •Yüz tanımadaki üç temel...

Doğal Dil İşleme (NLP) Uygulamaları

Doğal Dil İşleme (NLP) Uygulamaları NLP sistemleri çeşitli sistemlerde kullanılmaktadır. En fazla kullanılan yerler, veri tabanı yönetim sistemleri, NLP arayüzleri, tercüme programları ile gramer analiz...

Yapay Zeka Nedir ve Türleri Nelerdir ?

Yapay Zeka Nedir Literatürde "Artificial Intelligence"olarak adlandırılan yapay zeka ilk bakışta herkese farklı bir şeyin çağrışımını yaptırmaktadır. Kimilerine göre, yapay zeka kavramı,insanoğlunun yerini alan elektro...

UZMAN SİSTEMLER (Bilgi temsil metodları, Uygulama Alanları ve Karatahta Sistemleri)

UZMAN SİSTEMLER (Bilgi temsil metodları, Uygulama Alanları ve Karatahta Sistemleri)   Uzman sistemlerin diğer bir adıda Bilgi-tabanlı Sistemlerdir. Bilgi temsil yöntemi olmayan Bilgi-tabanlı sistem olamaz. Bu...

Öğrenme Zamanına Göre Yapay Sinir Ağları

Öğrenme Zamanına Göre Yapay Sinir Ağları Yapay sinir ağları öğrenme zamanına göre de statik ve dinamik öğrenme olarak ikiye ayrılır. Statik Öğrenme: Statik öğrenme kuralıyla çalışan...

Uzman Sistemlerin Yapısı

Uzman Sistemlerin Yapısı Uzman Sistemler (US) belirli bir uzmanlık alanında, karmaşık "karar verme" problemlerini çözen, insan uzmanların "Düşünme işlemlerini" taklit eden bilgisayar programlarıdır. Bu yüzden...

Zeka Nedir ve Zeka Türleri Nelerdir ?

Zeka Nedir ve Zeka Türleri Nelerdir ? Bilnet'e Göre : insanın sahip olduğu dikkat, bellek, yargılama, akıl yürütme, soyutlama vs. gibi yetiler topluluğudur. Amerikan psikolog Wechsler'e...